REACH tanácsadás

Mi az a REACH?

REACH az Európai Unió új, a vegyi anyagok regisztrációjára, értékelésére és engedélyeztetésére irányuló rendelete(1907/2006), amely 2007. június 1-jén lépett hatályba, és a vegyianyag-gyártóktól kezdve az importőrökön és végfelhasználókon át a vegyi anyagokkal bármilyen módon tevékenységet folytató összes vállalkozást érinti.

A REACH számos uniós vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályt felvált, illetve több más környezetvédelmi és biztonsági jogszabályt kiegészít, ám nem helyettesíti az ágazati jogszabályokat (például a kozmetikumok vagy mosószerek esetében).

Minden vegyi anyagra és árucikkre vonatkozik a REACH?
Igen, de a jogszabály bizonyos részei alól sok anyag mentesül, például más uniós jogszabály vonatkozik a gyógyszerekben és az élelmiszerekben található vegyi anyagokra. A természetes anyagokat szintén nem kell a REACH szerint regisztráltatni, amennyiben nem veszélyesek, és kémiailag nem módosították őket.
Vonatkozik-e Önökre a REACH?

A REACH szerint Önöknek kötelezettségeik vannak, ha:

  • vegyi anyagokat vagy ezekből készült keverékeket (készítményeket) gyártanak vagy importálnak;
  • olyan árucikket (például építőanyagot, elektronikus alkatrészt, játékot vagy járművet) gyártanak vagy importálnak, amely a „különös aggodalomra okot adó anyagok” listáján szereplő vegyi anyagot tartalmaz, vagy amelynek használata során ilyen anyag szabadulhat fel;
  • végfelhasználás céljára dolgoznak fel vegyi anyagokat vagy állítanak elő készítményeket (például tisztítószert, festéket vagy motorolajat), vagy ezeket az előállított árucikkeket üzemszerűen használják. Ezekben az esetekben Önök „továbbfelhasználók”.

A rendszer bonyolultsága miatt már most meg kell kezdeni a REACH bevezetésével járó feladatok teljesítését, ami nem utolsósorban pénzbeli megtakarítással/anyagi haszonnal is jár.

A REACH kötelező érvényű, azonnal alkalmazandó valamennyi tagállamban!

Hogyan készülhetnek fel Önök?
  • Készítsenek leltárt az Önök által importált/forgalmazott/ kezelt, önmagában vagy készítményekben/árucikkekben előforduló vegyi anyagokról.
  • Ellenőrizzék, hogy a leltárba vett vegyi anyagok vagy egyes felhasználási területei mentesülnek-e a REACH egy vagy több vonatkozása alól.
  • Minden anyag esetében határozzák meg, milyen minőségben kell cselekedniük a REACH szerint:

Gyártó/importőr: Legalább 1 tonnányit gyárt vagy importál az önmagában vagy készítményben lévő vegyi anyagból.

Árucikk gyártója/importőre vagy beszállítója: árut gyárt/importál vagy hoz forgalomba.

Forgalmazó (kiskereskedő is): önmagában vagy készítményben meglévő vegyi anyagot raktároz és forgalmaz.

Továbbfelhasználó: az önmagában vagy készítményben lévő vegyi anyagot használ fel ipari vagy üzemszerű tevékenységek során

Fent megállapított tevékenységüknek megfelelően készüljenek fel (például folytassanak párbeszédet szállítóikkal, és állítsák össze a felhasználásra és a felhasználási feltételekre vonatkozó információkat).
Határozzák meg és tervezzék meg leendő feladataikat, és ne feledkezzenek meg a három tömegszinthez (≥1 t, ≥100 t és ≥1000 t) kapcsolódó határidőkről.

Mit kell tenniük?
Ha évente 1 tonnányi vagy több vegyi anyagot gyártanak vagy importálnak, akkor 2008. június 1. és December 1. között előzetesen regisztráltatniuk kell az anyagot az Európai Vegyianyag-ügynökségnél (ECHA).
A határidő elmulasztása esetén a teljes regisztrációs dokumentáció benyújtásáig nem folytathatják az anyag gyártását vagy importálását. Viszont amennyiben előzetese regisztráltatták, akkor csak lépcsőzetes regisztrációs határidők vonatkoznak Önökre az anyagtól és a mennyiségtől függően (2010, 2013 vagy 2018).
Ha cégük használ vegyi anyagokat, akkor „továbbfelhasználóként” le kell ellenőrízniük a beszálítók REACH megfelelőségét, hogy 2008 decemberétől alapanyag, ill. segédanyag ellátási problémáik, zavaraik ne legyenek.

Szolgáltatásaink:

REACH bevezetésre történő felkészítés, tanácsadás

1. REACH munkaterv kidolgozása.
2. A REACH bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges gyári eljárás kidolgozása, bevezetése.
3. Szaktanácsadás vegyi anyagok nyilvántartási rendszerének kialakítására a REACH követelményeinek megfelelően.
4. Gyártott termékek felülvizsgálata a REACH érintettség szempontjából (költségkalkuláció).
5. REACH hatálya alól mentességet élvező termékek vizsgálata
6. A vonatkozó jogszabályváltozások folyamatos nyomonkövetése, azok implementálása a gyári folyamatokba.
7. REACH által megkövetelt feladatok koordinálása, szükséges oktatások megtartása.
8. Tanácsadás a felhasznált vegyi anyagok és vegyi beszállítók REACH szempontjából történő előzetes monitorozására.
9. Szaktanácsadás a REACH által érintett, a Megbízó által importált, vegyi anyagok meghatározására
9.1. MSDS besorolások ellenőrzése
9.2. Anyagokra vonatkozó egyéb adatok, feldolgozása
10. Szaktanácsadás az érintett import vegyi anyagok bejelentési stratégiájának meghatározására
11. Tanácsadás a bejelentéshez szükséges informatikai háttér megteremtésében
12. Tanácsadás a pre-regisztrációs folyamatok lebonyolításában
13. A pre-regisztrált anyagok toxikológiai vizsgálatainak megszervezésében történő közreműködés. (eredmények felülvizsgálata, műszaki dosszié összeállítása)
14. Anyagbiztonsági jelentés elkészítése
15. Regisztrációs dosszié előírt részeinek elkészítése
16. Közreműködés a REACH által megkövetelt cégek közötti információáramlás megszervezésében